Konkurs z marką Babolat. Wygraj torbę Rafy Nadala

Konkurs z marką Babolat. Wygraj torbę Rafy Nadala

Startujemy z pierwszym konkursem!

Regulamin dotyczący konkursu „Pokaż czym jest dla Ciebie okrzyk Come-on!”

1. Organizatorem konkursu jest Manufaktura Piłkarska Sp. Z oo ul. Spółdzielcza 1, 55-040 Kobierzyce, identyfikująca się numerem NIP 986-155-39-39, zwana dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody Thermobag Babolat Pure Aero Rafa x 12 jest organizator konkursu.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/ComeOnPlTennis (zwanej dalej „Fanpage”)

5. Aby móc brać udział w konkursie należy posiadać konto na portalu Facebook.

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które są fanami Fanpage Organizatora.

7. Konkurs trwa od 04.06.2021 dnia godziny 12:00, do 18.06.2021 godziny 12:00.

8. Wyniki zostaną ogłoszone na Fanpage Organizatora, osobnym postem, w dniu 21.06.2021 .

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe problemy związane z awarią portalu Facebook.

10. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedno zgłoszenie w terminie opisanym powyżej.

11. Za poprawne zgłoszenie przyjmuje się dodany komentarz pod postem konkursowym.

12. Konkurs polega na: „Pokaż czym jest dla Ciebie okrzyk Come-on!”

13. Forma odpowiedzi jest dowolna (tekst, film, grafika, zdjęcie) musi być jedna zgodna z zasadami regulaminu Facebooka.

14. W konkursie może wygrać tylko jedna osoba.

15. Pracownicy firmy Organizatora, ani ich rodzina nie może brać udziału w konkursie.

16. Najbardziej kreatywną odpowiedź wybierze komisja w składzie: Radosław Bielecki (Come- on.pl), Grzegorz Święcicki (Come-on.pl) oraz przedstawiciel firmy Babolat, Marcin Maciocha.

17. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook.

18. Sposób odbioru nagrody będzie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą, a w przypadku wysyłki nagrody, koszty transportu poniesie Organizator.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 30 dni po ogłoszeniu wyników. Przy przekroczeniu tego terminu nagroda zostanie przekazana na kolejny konkurs.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy konkursu na Fanpage.

21. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie jej w terminie.

22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo wyeliminować uczestnika z konkursu również w trakcie jego trwania.

23. W przypadku chęci złożenia przez Zwycięzcę reklamacji, termin na złożenie jej wynosi 14 dni.

24. Reklamacja musi być zgłoszona mailowo na adres tenis@come-on.pl.

25. Nagrody nie można wymienić na inny produkt lub zamienić na gotówkę.

26. W sytuacjach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Wszelkie spory wynikające z Konkursu, będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie opublikowana na Fanpage.

 

Pliki (1)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium